OPERATIV STRATEGI

Yesper AB

OPERATIV STRATEGI

Bilden nedan visar de viktigaste komponenterna i en operativ strategi uppdelat på områdena affärsmodell/värdekedja, processer, governance modell, HR-principer samt externa partners.

 

Yesper AB, P.O Box 5, 457 02 Grebbestad

Besöksadress: Tage Wikströms gata 18, 457 72 Grebbestad

Telefon: +46 525 106 00, E-mail: info@yesper.com