MARKNADSSTRATEGI

Yesper AB

MARKNADSSTRATEGI

Bilden nedan visar de viktigaste komponenterna i en marknadsstrategi, uppdelat på områdena Market Opportunity och Market Offering.

 

 

Yesper AB, P.O Box 5, 457 02 Grebbestad

Besöksadress: Tage Wikströms gata 18, 457 72 Grebbestad

Telefon: +46 525 106 00, E-mail: info@yesper.com