TJÄNSTER

Yesper AB

TJÄNSTER

Strategisk utveckling bryts ofta ned i huvudkomponenterna marknadsstrategi, operativ strategi samt finansiell strategi.

 

Utformningen av strategierna och värdedrivarna, för att öka företagsvärdet, skiljer sig markant åt i en Professional Service Firm jämfört andra typer av verksamheter.

 

Exempel på utmaningar är:

- att tydliggöra tjänsterna och deras värde

- att utveckla rätt kärnkompetenser

- att utveckla effektiva karriärstrukturer och ersättningssystem

- att utveckla och etablera ett bra Performance Management-system

- att utforma och etablera en effektiv affärs/leveransmodell och organisation.

 

Vi har lång erfarenhet, både strategiskt och operativt, inom alla dessa områden och frågeställningar.

 

 

 

 

Yesper AB, P.O Box 5, 457 02 Grebbestad

Besöksadress: Tage Wikströms gata 18, 457 72 Grebbestad

Telefon: +46 525 106 00, E-mail: info@yesper.com