OM OSS

Yesper AB

OM OSS

Yesper AB är en strategisk rådgivare till nationella och multinationella Professional Service Firms.

Vi har lång erfarenhet, både från styrelsenivå, strategisk nivå samt operativ nivå av att leda och utveckla stora och komplexa tjänsteverksamheter med bas både i Europa, USA och Indien.

 

Vårt huvudfokus ligger i de flesta uppdrag på utveckling av våra kunders verksamhetsstrategi eller på utveckling av delstrategier såsom marknadsstrategi, operativ strategi eller finansiell strategi.

 

Yesper AB, P.O Box 5, 457 02 Grebbestad

Besöksadress: Tage Wikströms gata 18, 457 72 Grebbestad

Telefon: +46 525 106 00, E-mail: info@yesper.com